Cysylltu â ni

Panel Heddlu a Throseddu Gwent
Tŷ Penallta
Parc Tredomen
Ystrad Mynach
Hengoed
CF82 7PG

Ffôn: 01443 864267

Ebost: gwentpcp@caerffili.gov.uk

Sut i ddod o hyd i ni

Aelodau'r Panel

Mae 12 aelod etholedig o Banel Heddlu a Throseddu Gwent. Mae'r aelodau etholedig yn cael eu henwebu i'r awdurdod lletyol (Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili) gan y pum awdurdod lleol yn ardal Heddlu Gwent fel a ganlyn: -

Mae gan Banel Heddlu a Throseddu Gwent ddau aelod annibynnol cyfetholedig sy'n cael eu penodi tan 31 Hydref 2020.