Cysylltu â ni

Panel Heddlu a Throseddu Gwent
Tŷ Penallta
Parc Tredomen
Ystrad Mynach
Hengoed
CF82 7PG

Ffôn: 01443 864267

Ebost: gwentpcp@caerffili.gov.uk

Sut i ddod o hyd i ni

Cwynion

Panel Heddlu a Throseddu Gwent yw'r awdurdod priodol ar gyfer cwynion a wneir yn erbyn Comisiynydd Heddlu a Throseddu Gwent neu Ddirprwy Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu Gwent.

Bydd y Panel yn ymdrin ag unrhyw gwynion lefel isel yn erbyn y Comisiynydd neu'r Dirprwy Gomisiynydd. Cyfeirir unrhyw broblemau difrifol at y Comisiwn Cwynion Annibynnol yr Heddlu (IPCC).

Mae'r Panel yn gyfrifol am gofnodi cychwynnol o gwynion a materion ymddygiad yn erbyn y Comisiynydd neu'r Dirprwy Gomisiynydd a chyfeirio unrhyw gwynion sy'n honni troseddoldeb at yr IPCC. Lle nad yw cwynion yn honni troseddoldeb, y panel sy'n gyfrifol am drafod a datrys y cwynion hyn yn anffurfiol. Bydd y Panel hefyd yn ymdrin â chwynion troseddol neu faterion ymddygiad yn erbyn y Comisiynydd neu'r Dirprwy Gomisiynydd sydd wedi eu cyfeirio yn ôl ato gan yr IPCC.

Dewiswch y ddolen isod i weld Trefn Gwyno Heddlu a Throseddu Gwent.

Os hoffech wybod rhagor am wneud cwyn am ymddygiad Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu, ffoniwch 01443 864267