Cysylltu â ni

Panel Heddlu a Throseddu Gwent
Tŷ Penallta
Parc Tredomen
Ystrad Mynach
Hengoed
CF82 7PG

Ffôn: 01443 864267

Ebost: gwentpcp@caerffili.gov.uk

Sut i ddod o hyd i ni

Trefniadau'r Panel

Mae Deddf Diwygio'r Heddlu a Chyfrifoldeb Cymdeithasol 2011 yn ei gwneud yn angenrheidiol i greu 'Trefniadau Panel' er mwyn sefydlu a chynnal Panel Heddlu a Throseddu.

Mae Trefniadau Panel yn ofynion statudol ac wedi cael eu cymeradwyo gan yr Ysgrifennydd Cartref.  Mae'r Trefniadau Panel yn gosod y fframwaith o reolau gweithredol ar gyfer Aelodaeth y Panel, Hyrwyddo a Lwfansau a Threuliau Aelodau.  Gellir gweld Trefniadau Panel ar gyfer y Panel Heddlu a Throseddu Gwent drwy ddewis y ddolen isod.